Poster Giraff A4


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Tala Performance Bakform med lös botten 23 cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster Family all because two people... A4
Ottawa konstgran/plastgran 260 LED 210cm svart

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - Tjur 30x40cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Gastromax Glasskopa 18,5 cm
Blommor, oljemålning på duk, 50x60 cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Karta över Laholm, Halland

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - Städer No.18 A4 21x30cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Blommor, 90x60 cm oljemålningEppicotispai Raviolistans 70x70 mm.vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Flamingo Natur no.4 A3 30x40cm
Spegel i svart, yttermått 128x104 cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
5 polersvampar 180mm + platta

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Ed Hardy Poster Panther
Poster - Städer No.8 A4 21x30cm
WMF Nuova serveringsset 4 delar blank stål

På tisdagen godkände ministerrådetTala FiskbenstångTala Performance Pajform med lös botten 15 x 3.5 cmCafébord i aluminium 6,5 cm ej fällbar den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster Christiania Norway, 50x70 cm
Tavla i trä med öppnare och text

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenDuschränna med rostfri stålsil 100 cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Consani - Brooklyn lights, Jadei