Poster - Städer No.26 A4 21x30cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster - I love Selena Gomez 40x50cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Städer No.19 40x50cm
Petromax Cast-iron Trivet

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenKaraff Kula 2,5 L Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - Palmblad mix no.2 40x50cm
Poster - Sjöstjärna strand 40x50cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Ett par hjortungar i guld

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Panter i grön

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster målning stad, 50x70 cmAbstrakt, oljemålning 180x110 cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Handmålad oljemålning, 140x80 cm
Spegel i grön, yttermått 104x54 cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Distress Marker Penna - Carved Pumpkin

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Leopard i guld, skulptur 134x30x16 cm
Matta Vide Vit 70X200 CM
Distress Marker Penna - Barn Door

På tisdagen godkände ministerrådetHäftapparat - L: 16 cmbok och fiol, oljemålning på duk, 50x60 cmDistress Marker Penna - Dried Marigold den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Sagaform Ekorre serveringsfat
Skoskåp Irene beige

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenVäggdekor Evighets symbol 99*30cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Matta Bali Grå 70X200