En uppsättning radiatorventiler SWING Katowy + koppar


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Flora,REMBRANDT Harmenszoon van Rijn,50x50cm ny02

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Royal Dog on Plate
Poster - Together is our favorite place to be No.6 30x40cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenThe Servant Gil,Amedeo Modigliani,80x40cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Sats med termostatventiler ELEGANT rak + koppar
Skrivbok Ludvika

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Self-Portrait,Lambert Lombard,78x64cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Tut 3/4 "bsp 250mm topputlopp s-typ

Försäkringskassan: Regeringen underskattar St Sebastian,Sandro Botticelli,80x40cmself-portrait,REMBRANDT Harmenszoon van Rijn,50x40cm ny12vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Above the Clouds at Sunrise,Fröderic E.Church,60x40cm
Ljusfärg Cream - 10 gram - Pigmentfärg

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The Bewitched Mill,Franz Marc,60x40cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - Vouge No.2 50x70cm
Poster - But first coffee No.31 70x100cm
Poster - COCO Marmor No.9 50x70cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - Jag älskar dig med hjärta No.17 21x30cmMountains,Franz Marc,50x40cmPoster - Ciao Bella No.1 40x50cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Le Massage scene de hammam,Edouard Debat Ponsan,60x40cm
Baldassare Castiglione,Raphael,50x40cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMikael Örngott Hjärta anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Japanska lådan i ek, 喜起 31x15x12 cm