Poster - Best Friends No.8 21x30cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Affisch/Poster Foto Vatten/Brytande Vågor Tre 33x48cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Best Friends No.3 40x50cm
Metallskylt / Plåtskylt med texten Ice cold beer sold here

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - Målad Flamingo A4 21x30cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - Bougainvillea med gul fjäril A3 30x40cm
Poster - Palmkvist no.7 40x50cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - Dinousarie barn no.3 A4 21x30cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - New York 3 A4 21x30cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster - G Klav Guld no.1 A3 30x40cmPoster - ALL I NEED IS YOU A3 30x40cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Beautiful Thoughts 40x50cm
Poster - Koalabjörn 40x50cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster - Hello gorgeous skrivstil A3 30x40cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - I love Cars A3 30x40cm
Poster - I love MUM A3 30x40cm
Poster - Målad Apelsin A4 21x30cm

På tisdagen godkände ministerrådetHOT DOG - Påse för uppvärmning i mikron.Poster - Palmkvist no.17 30x40cmPoster - Tukan fågel A3 30x40cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster - Best Friends No.11 40x50cm
Yankee Candle Christmas Memories Medium Jar

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - Impala Namibia A4 21x30cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Batteri Makita 12V Ni-MH 2500mAh 1925974 192597-4