7 Wonders Brädspel (Svensk)


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Memo Pingvinpar/Penguin pairs

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
CALL OF CTHULHU THE CARD GAME: THE MARK OF MADNESS (EXP) Brädspel Spel
Cataclysm: A Second World War - Brädspel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAltiplano Brädspel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Dungeon Busters bärdspel spel
Reflections Of The Heart Love - Oljebrännare - alla hjärtans dag

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Planetarium - Brädspel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Heir to the Pharaoh - Brädspel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Murano - BrädspelThe Pied Piper Card Game - Brädspelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Doftljus Glasburk Mamma Mother mors dag
Ananasskärare

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Otys Brädspel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. X-Wing: Tie FO Fighter - Brädspel
Tärningsset - Gemini Blå-Orange (CHX26452) - Brädspel
The Boldest - Brädspel

På tisdagen godkände ministerrådetPadwico, Babyvakt, 835, VitnatureZOO, Isbjörn, skunk och Kanin Mobil GråKids Concept, Pall Linus vit den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Britax, Sittvagn, B-Ready, Mineral Purple
Britax, Skötväska Blå Denim

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBeyblade Burst Wave 2 Fengriff F2 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Spel - Doodlebugs från Orchard Toys